Sınav içeriği

iTEP Academic –  Kullanım amaçları

iTEP’in (Uluslararası İngilizce Yeterlilik Testi) öncelikli işlevi İngilizceyi ikinci bir dil olarak öğrenen öğrencilerin İngilizce dili yeterliliklerini değerlendirmektir.

iTEP Academic sınavı genel olarak şu amaçlar için kullanılmaktadır:

• Başvuru kabullerinin kararının verilmesinde
• Öğrencilerin seviye tespitlerine göre dil programlarına yerleştirilmesinde
• Kursun yönerge ve müfredatının oluşturulmasına yol göstermede
• Kurs öncesi ve sonrası gelişim ve ilerlemenin değerlendirilmesinde
• İngilizce dili öğretmenlerinin yeterliliklerinin değerlendirilmesinde
• Burs değerlendirmelerinde uygunluğun belirlenmesinde

 iTEP Academic  okuma, dinleme ve gramer, yazma ve konuşma becerilerini değerlendirir. 90 dakika sürmektedir. 

Sınav İçeriği

Her bir bölümde, sınavı alan kişiler farklı seviyelerdeki yeterlilikleri hedef alan sorular ve içerikle karşılaşmaktadır.

A. Reading (Okuma) – 20 dakika / 2 bölüm

Bölüm 1: 250 kelime uzunluğunda orta (intermediate)-seviye bir okuma parçası, bunu takip eden 4 çoktan seçmeli soru
Bölüm 2: 450 kelime uzunluğunda üst (upper)-seviye bir okuma parçası, bunu takip eden 6 çoktan seçmeli soru

B. Listening (Dinleme) – 20 dakika / 3 bölüm

Bölüm 1: İleri-başlangıç (high-beginning) seviyesinden düşük-orta (low-intermediate) seviyeye kadar 2-3 cümlelik dört kısa konuşma,her birini takip eden bir çoktan seçmeli soru

Bölüm 2: 2-3 dakikalık orta (intermediate) seviye bir konuşma, bunu takip eden 4 çoktan seçmeli soru

Bölüm 3: 4 dakikalık üst (upper) seviye bir konuşma, bunu takip eden 6 çoktan seçmeli soru

C. Grammar (Gramer) (Structure-Yapı) – 10 dakika / 1 bölüm

Bu bölüm 25 çoktan seçmeli soru içermektedir. Her biri sınavı alan kişinin İngilizce yapılarının temel özelliklerine aşinalığını test etmektedir. Bu bölüm basitten karmaşığa giden bir içeriğe ve aynı zamanda başlangıçtan ileri seviyeye giden bir kelime çeşitliliğine sahiptir. Soruların her bir tipi ekranda görülen bir örnekle başlamaktadır.

D. Writing (Yazma) – 25 dakika / 2 bölüm

Bölüm 1: Sınavı alan kişiye düşük-orta (low-intermediate) seviyede verilen bir konuda 50-70 kelimelik bir yazı yazması için 5 dakika verilmektedir.

Bölüm 2: Sınavı alan kişiye üst (upper) seviyede belirtilen konuda görüşlerini açıklaması ve desteklemesi için 175-225 kelimelik bir yazı yazması amacıyla 20 dakika verilmektedir.

E. Speaking (Konuşma) – 5 dakika / 2 bölüm

Bölüm 1: Sınavı alan kişi düşük-orta (low-intermediate) seviyede kısa bir soruyu duymakta ve okumaktadır. Ondan sonra sözlü bir cevap vermeye hazırlanması için 30 saniyesi ve cevaben konuşması için 45 saniyesi vardır

Bölüm 2: Sınavı alan kişi üst (upper) seviyede bir konunun iki yönünü ortaya koyan bir durumla ilgili kısa bir açıklama duymaktadır. Sonrasında kendisinden bu konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktarması beklenmektedir. 45 saniye hazırlık ve 60 saniye konuşma süresidir

Sınav Yapısı

Teste başlamadan önce sınavı alan kişinin teknik uyumunu ve hazır olma durumunu kesinleştirmek için bir dizi aşamadan oluşan yol gösterici kısa bir başlangıç hazırlık bölümü mevcuttur. Bu da testin uygulanması için gereken yazılımın tam olarak teknik kontrol listesini ve de giriş ve kayıt gibi sınavı alan kişinin tanıtım bilgilerini içermektedir. Bu başlangıç bölümü testin toplam süresi olan 90 dakikanın içerisine dahildir.

BölümlerİçerikSoru SayısıSüre
Gramer/Dilbilgisi  2 bölümCümleleri tamamlayınız13 Çoktan seçmeli
10 dakika
Yanlış yapıyı ya da kelimeyi belirleyiniz12 Çoktan seçmeli


Dinleme 3 bölüm
4 kısa konuşma4 Çoktan seçmeli

20 dakika
Bir 2-3 dakikalık konuşma4 Çoktan seçmeli
Bir 4 dakikalık ders6 Çoktan seçmeli

Okuma 2 bölüm
250 kelimelik pasaj4 Çoktan seçmeli
25 dakika
450 kelimelik pasaj6 Çoktan seçmeli

Yazma 2 bölüm
Dinleyin ve yönergelere cevap verin50-75 kelimelik yazılı cevap
25 dakika
Bir konu başlığını dinleyin175-225 kelimelik yazılı cevap

Konuşma 2 bölüm
Kısa bir soruyu dinleyin ve okuyunHazırlanın ve konuşun
5 dakika
Bir konu başlığının 2(iki) tarafını da dinleyinHazırlanın ve bir görüş belirtin

 

T: (0216) 414 78 18

info@itepacademic.com

Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. Başçavuş Sok : 31/11 Kadıköy-İSTANBUL